Höj din poäng på Högskoleprovet - Övningsbok med över 200 fullmatade sidor!

Träna på ordförståelse med prefix och suffix

Träna på ordförståelseHögskoleprovet består av flera olika delar där en av dem är ordförståelse. Ett sätt att träna inför denna del är att läsa mycket av olika slags litteratur.

Ett annat sätt är att studera hur de svenska orden är uppbyggda för med slutledningsförmåga kunna förstå vad orden har för betydelse.

Att lära sig de olika betydelserna av prefix och suffix i svenska språket kan därför vara mycket lönsamt i jakten på poäng i högskoleprovet.

Prefix

Ett prefix är en förstavelse som alltid sitter i början av ett ord och därmed ändrar ordets betydelse.

Ett exempel är Anormal där prefixen är boksaven a och det ursprungliga ordet normal. I detta fall ändar prefixen ordets betydelse till ”inte normal”. De som vet vad normal betyder och även vet att prefixet A har betydelsen ”inte” kan sätta ihop detta och på så vis förstå att anormal betyder något i likhet med ”inte normal”.

Några vanliga prefix och dess betydelse är Auto (själv), Bi (Två), Deci (Tiondel) och Geo (Jord).

Det finns även ord som har samma början som ett prefix men där resten av ordet inte är ett självständigt ord. Som ett exempel kan nämnas union där ”uni” är ett prefix som betyder tillsammans men de resterande bokstäverna ”on” inte är ett fristående ord.  Ett annat exempel är Realism där ”real” betyder verklig.

Suffix

Ett suffix har samma funktion som ett prefix men sitter istället i slutet av ordet.  Suffixet ändrar ordets betydelse men är inte i sig själv ett eget ord.  Inom adjektiv är suffixet –aktig mycket vanligt för att beskriva hur något är i förhållande till ett substantiv eller annat adjektiv. Om någon är som en tjuv (substantiv) är personen tjuvaktig(adjektiv). Några vanliga suffix är –ig, -artad, -ens, -sam och -ing.

De som vill träna på dessa för- eller efterstavelser kan hitta listor på dem och dess betydelse på flera olika sajter däribland Wikipedia.

Det bästa rådet när det gäller att träna på orddelen på högskoleprovet är alltså att göra det preventivt. Den som kan sina prefix vet i detta läge vad det betyder.

Höj din poäng på Högskoleprovet - Övningsbok med över 200 fullmatade sidor!