Höj din poäng på Högskoleprovet - Övningsbok med över 200 fullmatade sidor!

Ta hjälp för bättre resultat

Vilken väg är bäst att gå för att träna på den kunskap som behövs för ett bra resultat på högskoleprovet? Svaret är något olika beroende på vem man frågar. Det finns frågebanker på internet och gamla prov att göra för att därigenom träna på olika matematiska problem, testa sin kunskap i svenska läsförståelse m.m.

Att gå den vägen är väldigt bra – om man vill testa sin kunskap. För det gäller att se på vad detta egentligen är. Det är tester där man får prova sig fram och se vad man kan. Självklart kan man rätta dessa och gå tillbaka för att se vad man gjort för fel. När det kommer till ordförståelsen går det exempelvis att lära sig enstaka ord. Men inlärningen blir väldigt smal. Om du gör ett matematiskt problem och svarar fel – hur lär du dig att göra rätt nästa gång om du inte vet hur du ska räkna.

Det är där svagheten sitter i dessa prov. Att göra gamla prov är ett sätt att se om man går framåt i sin utveckling gällande kunskap men söker man bredare utbildning och kunskapsutveckling räcker det inte med göra prov. Man behöver pedagogiska förklaringar varför olika saker är som de är. Det är då man sedan kan göra logiska slutsatser på kommande prov.

Gå bakåt för att gå framåt

Vad är då alternativet? Det finns flera men ett av de mer konkreta är att anlita företag som erbjuder läxhjälp. Dessa förknippas av många enbart som företag som hjälper elever i grundskolan och gymnasiet. Inte som företag som stödjer de som tränar till högskoleprovet.

Men samtidigt finns en logisk övergång här. De som har bra gymnasiebetyg brukar ofta även få höga betyg på högskoleprovet. De som har höga mattebetyg får till mycket stor sannolikhet höga poäng på de matematiska delarna. Detsamma gäller svenska och engelska. Därmed är det inte konstigt att ett läxhjälpsföretag kan hjälpa personer framåt oavsett om man gått ut gymnasiet sedan något år.

För det som lärarna i detta fall gör är just att pedagogiskt förklara sammanhangen. De sammanhang och logiska kopplingar som inte förklaras av stela prov. Det är en tydlig skillnad mellan att göra prov och rätta dem mot att göra prov, rätta dem och förstå varför man gjort fel. Det är den skillnaden som brukar kunna vara mellan de som går framåt och de som står still i sin kunskapsutveckling.

Idag slår vi därmed ett slag för läxhjälp online!

Höj din poäng på Högskoleprovet - Övningsbok med över 200 fullmatade sidor!