Höj din poäng på Högskoleprovet - Övningsbok med över 200 fullmatade sidor!

Samlingsnamn förklarar ordets betydelse

Ett stort antal ord i svenska språket har helt eller delvis betydelse utifrån ett samlingsord som ordet är uppbyggt av. Genom att lära sig vad dessa betyder kan man även applicera de på andra ord och därmed lista ut vad de betyder. Ett exempel kan tas från ”Poly”

Poly kommer från grekiska språket och betyder ”fler”. Det betyder därmed att något som benämns som poly har flera olika funktioner eller olika synsätt. Exempel:

Polygami – Gami betyder ”gifte eller familjebildning”. Därmed betyder polygami månggifte eller flergifte. Det är även så som ordet används i Sverige. Om en person lever i polygami betyder det att personen är gift med flera personer. Det finns däremot inte lagligt stöd för att leva i polygami i Sverige. Juridiskt går det bara att vara gift med en person även om man väljer att leva med flera.

Polygrip – En polygrip är en grip med flera olika gripmöjligheter. Det kan därmed ställas mot en tång där inställningsmöjligheterna är minimala. En polygrip är utformad på ett sätt som gör att gapet kan bli olika stort vilket gör att den kan anpassas till vad som ska greppas med gripen. Det är ett komplement till hylsnyckeln som är låst till en enda storlek.

En polygrip
Den vanligaste storleken på en polygrip är ungefär 25cm, större modeller är också ganska vanliga.

Motsatsen till poly blir då mono vilket är ett samlingsnamn som de flesta känner till. En del ord där poly kan användas för att beskriva ”flertal” kan hittas som motsats med tillägget mono.

Monogami – Med monogami menas helt enkelt att enbart två personer ingår äktenskap. Mono står för ”ensamhet” eller ”en enda” och gami för äktenskap eller familjebildning. Därmed blir polygami och monogami dess exakta motsatser.

Monogrip – Nej, någon motsats till polygrip finns inte, dvs ordet monogrip existerar inte. Inom verktyg, och i flera andra branscher, är grunden att en produkt har en funktion. Skapas ett flertal funktioner får de tillägget poly eller multi. Det finns exempelvis multiverktyg och multimaskiner.

Höj din poäng på Högskoleprovet - Övningsbok med över 200 fullmatade sidor!