Höj din poäng på Högskoleprovet - Övningsbok med över 200 fullmatade sidor!

Så tränar du upp din ordförståelse

Ordförståelsedelen är för många den del på högskoleprovet som drar ner den slutgiltiga poängen. Den som inte har ett brett ordförråd och djup ordförståelse kan tappa en hel del poäng på denna del. Därmed finns det även stora fördelar att träna extra på ord för de som vet med sig att deras svaghet sitter där.

Träningsböcker

För de som vill träna till högskoleprovet är en allmän träningsbok ett mycket bra första steg. Boken Övningsbok Högskoleprovet (länk finns i sidokolumnen) tar upp alla delar på provet och vad man kan träna på för att förbättra sitt resultat. I boken finns en del om språkuppbyggnad och ordförståelse.

Vill man gå djupare på enbart ordförståelsen finns exempelvis boken ”Avancera Ord”. Den innehåller 20 avsnitt som vardera består av 25 olika ord. Dessa är sorterade på ett sätt som gör att man bör följa bokens röda tråd för att lättast lära sig grunderna och de olika orden.

Med andra ord – gå från början till slutet och gör de olika övningarna i ordning. Boken kan köpas hos ett flertal olika bokhandlare och inte sällan med en viss rabatt. Aktuella erbjudanden kan ses på Rabattkodsidan.se.

Se på prefix och suffix

En hel del ord är uppbyggde av prefix och suffix. Med andra ord små korta stavelser som styr vad ordet betyder. Prefix är en förstavelse som sitter i början av ordet, ex Bi-.  I detta fall kan ord vara bisexuell, bipolär, biotop. Genom att lära sig att –bi betyder ”två” eller ”dubbel” kan man lättare förstå dessa ord.

Det samma gäller suffix som fungerar likadant men som sitter i slutet av dessa ord. Exempel är –ig eller –skap.  Ett tydligt exempel är kamratskap. De flesta vet vad ordet kamrat betyder och genom att veta vad prefixen –skap står för kan man även lista ut vad kamratskap står för. Även om de flesta vet vad kamratskap är så visar detta poängen med att träna på olika prefix och suffix.

Gör gamla prov

Ett stående tips oavsett vilken del av högskoleprovet som ska göras är att göra gamla prov. Detta oavsett om man gör detta genom träningsböcker eller på annat sätt. Orsaken är att man både tränar upp sitt ordförråd samtidigt som man gör detta i en struktur som liknar provsituationen.  Det är inte stor sannolikhet att exakt samma ord återkommer men genom att lära sig fler ord kan man även dra slutsatsen vad övriga ord betyder. Detta visar exemplet med suffix och prefix samt i de förklaringar som framgår i övningsböcker.

Höj din poäng på Högskoleprovet - Övningsbok med över 200 fullmatade sidor!