Höj din poäng på Högskoleprovet - Övningsbok med över 200 fullmatade sidor!

Högskoleprovets olika pass

Högskoleprovets olika passHögskoleprovet skrivs under fem provpass och består av fyra prov som vardera ger delpoäng. Orsaken till att det är ett extra provpass är att deltagarna får göra ett s.k. utprövningsprov under ett av passen. Detta prov är med för att utvärderas inför kommande år. Provet ger inte deltagarna några poäng och det avslöjas inte under provtillfället vilket prov som är utprövningsprovet.

Varje prov är uppdelad i två delar och sammanlagt består provet av 160 frågor.

Verbala delen

Den verbala delen på högskoleprovet innehåller 80 olika uppgifter där deltagarna får jobba med texter, ord och läsförståelse.

De delar som är verbala är följande:

ORD – 2*10 Uppgifter. Ordförståelse där deltagaren ska gissa vilken synonym som passar bäst på ordet.

Exempel från tidigare prov: Gissel betyder A)Förutsättning B) Varsel C) Plåga D) Idé E)Virrvarr

LÄS – 2*10 Uppgifter. Deltagarna får läsa en text på svenska och därefter svara på frågor om texten.

MEK – 2*10 Uppgifter. I denna del får deltagarna läsa en mening där det saknas ett ord och de ska därmed gissa vilket av de fyra svarsalternativen som passar bäst in i meningen.

Exempel från tidigare prov: Gamla trädgårdsredskap är ofta tunga och ……ergonomiska men vackra som prydnader mot en vägg. Svarsalternativen var: Förmodligen, Onekligen, Föga och Synnerligen

ELF – 2*10 Uppgifter. Deltagarna får läsa en text på engelska och därefter svara på frågor om texten.

 

Kvantitativa delen

Även den kvantitativa delen på provet består av 80 olika uppgifter. Här får deltagarna svara på frågor gällande mattematiska problem, logiskt tänkande samt analytiskt tänkande.

XYZ – 2*12 Uppgifter. Deltagarna får lösa mattematiska tal där dess grundläggande mattematiska kunskaper sätts på prov.

Exempel från tidigare prov: Vilket svarsalternativ har det minsta värdet?

Svarsalternativen var: 102/101, 92/91, 43/42 samt 12/11.

KVA – 2*10 Uppgifter. I denna del får deltagarna göra kvantitativa jämförelsen och ska avgöra om den ena eller andra påståendet är större. Alternativen finns också att de är lika stora eller att det inte går att avgöra utifrån den fakta som ges.

Exempel från tidigare prov: En tärning kastades 11 gånger och visade följande värden, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3,4, 5, 5, 6. Kvantitet 1 är medelvärdet. Kvantitet 2 är medianvärdet.

Svarsalternativen var: a) 1 är större än 2. B) 2 är större än 1. C) 1 är lika som 2. D) Informationen är inte tillräcklig.

NOG – 2*6 Uppgifter. Utifrån två separata påståenden och en provfråga ska deltagarna dra slutsatsen om frågan kan besvaras med endast ett påstående, om bägge behövs eller om inte svaret går att få med hjälp av dessa påståenden.

Exempel från tidigare prov: Maria har en korg som innehåller frukt. Hur många frukter i korgen är inte äpplen eller päron? 1) Hälften av de totalt 26 frukterna i korgen är päron. 2) Det finns 3 äpplen färre än det finns päron.

Svarsalternativen var: Tillräcklig information för lösningen erhålls av:  A) 1 men ej 2. B) 2 men ej 1 C) 1 tillsammans med 2. D) 1 och 2 var för sig. E) Ej genom de två påståendena.

DTK – 2*12 Uppgifter. Denna del består av diagram och tabeller som deltagaren ska läsa och tolka utifrån provuppgifterna.

Höj din poäng på Högskoleprovet - Övningsbok med över 200 fullmatade sidor!