Höj din poäng på Högskoleprovet - Övningsbok med över 200 fullmatade sidor!

Högskoleprovet för funktionshindrade

Högskoleprovet för funktionshindrade?Generellt gäller att alla som skriver och genomför ett prov gör detta under samma förutsättningar tidsmässigt, skrivningen startar på samma klockslag vart du än bestämmer dig att genomföra skrivningen, det har ingen betydelse om provet görs i Sverige eller utomlands, skrivningen genomför under exakt samma tid. Allt för att alla ska bedömmas efter samma kriterier, men det finns några undantag från detta.

De som är dyslektiker eller har synskada kan få speciella prov som underlättar för dem att genomföra provet. Men frågorna är ändå helt identiska.

Däremot har gravt synskadade möjligheten att få annorlunda provfrågor då de inte själva kan se text och bild. Det är även endast de med detta funktionshinder som inte genomför samtliga delar av högskoleprovet. Av praktiska skäl utgår den statistiska delen och ersätts med fler frågor på resterande delar av provet.

Dyslexi

De som är dyslektiker gör samma prov som övriga men får förlängd provtid. För att få denna hjälp måste personen ha med sig ett intyg från en godkänd intygsgivare. En lista på samtliga godkända intygsgivare finns på studera.nu. Ett intyg från legitimerad logoped är även godkänt om diagnosen F81.0 ”Specifik lässvårighet” är fastställd.

Förutom förlängd provtid är det en detalj till som skiljer sig för de som är dyslektiker. Den del som kallas ”utprövningstestet” behövs inte göras. Detta är det test som endast är med för att provas ut inför kommande år.

Svagt synskadad

För att räknas som synskadad måste personen ha synhjälpmedel och få hjälp från någon av landets syncentraler. Även synskadade måste ha med ett giltigt intyg för att få genomföra det specialutformade provet.  De som endast har en svag synskada kan göra exakt samma prov som alla andra med skillnaden att de har längre tid på sig. De kan även få provet uppförstorat i A3 eller ha med sig sina synhjälpmedel.

Gravt synskadad

De som däremot har en grövre synskada genomför ett speciellt högskoleprov. Det består av samma delar som vanliga provet men med skillnaden att DTK-delen (diagram) inte finns med. Det är helt enkelt för svårt att göra dessa uppgifter tolkningsbara för dessa personer. Istället har de extra många uppgifter på resterande prov så att det sammanlagda provresultatet ändå kan bli det samma.

Högskoleprovet genomförs på två olika sätt för de med grov synskada. Antingen genom punktskrift eller genom att personen får lyssna på frågorna s.k Daisy. Personerna har även längre tid på sig att besvara frågorna. Dessutom har de gravt synskadade med sig en ledsagare som hjälper till att fylla i formuläret samt guidar under dagen. Alla funktionshindrade följer samma schema då samtliga har rättigheten att genomföra provet med en längre provtid.

Höj din poäng på Högskoleprovet - Övningsbok med över 200 fullmatade sidor!