Höj din poäng på Högskoleprovet - Övningsbok med över 200 fullmatade sidor!

Förbättra ordförrådet

Dagens högskoleprov består av 160 uppgifter. Dessa är uppdelade inom matematik, engelska och svenska. Totalt är det 60 poäng på svenskadelen vilket innebär att över 35% av poängen delas ut på kunskaper inom svenskaämnet. Delen som heter ”ordförståelse” har minskats sedan några år och består av 20 poäng. Men i gengäld har man lagt till ”meningskomplettering”.

Även om själva ordförståelsedelen har minskat så bör man ändå träna rejält mycket på ord innan provet genomförs. Både meningskompletteringen och läsförståelsen handlar ju även de om att kunna se nyanser och ordens betydelse. Med andra ord är det lika viktigt idag att förbättra sitt ordförråd som förr. Det är bara provet som ser något annorlunda ut.

Förbättra ordförrådetVilken väg är då bäst att gå? När det handlar om att träna in språk bör man tänka brett. De som exempelvis trivs med att läsa skönlitteratur fastnar lätt på detta och anser att de får tillräckligt med ord genom att läsa mängder av böcker.

Men språket i dessa är generellt ganska lika. Det samma gäller faktatexter som har ett djupare språk men där texten hela tiden ligger på en akademisk nivå.

Försök att få ”input” med kunskap från flera håll och fokusera på de vägar som du tycker är jobbigast och svårast. Det är där man oftast är som svagast.

Förutom att läsa en mängd olika slags litteratur kan man träna ord och dess betydelse. Detta kan exempelvis ske på vokabulär.se. Det är en hemsida som enbart är framtagen för att möta de behov som finns hos de som vill förbättra sitt ordförråd. Med artiklar, tester och forum skapas både en mötesplats, provmöjligheter och vidare läsning.

Att läsa artiklar om svenska språkets uppbyggnad är just en sak som många glömmer bort i sin träning. Men artiklar ger en djupare förståelse för varför ord är uppbyggda som de gör, hur man kan se på ändelser och förstavelser vad ett ord betyder och mycket annat.

Så träna brett, träna djupt och inte minst – träna mycket. Du har bara två chanser per år att klara högskoleprovet.

Höj din poäng på Högskoleprovet - Övningsbok med över 200 fullmatade sidor!