Höj din poäng på Högskoleprovet - Övningsbok med över 200 fullmatade sidor!

Efter provet

När provdagen är slut är det många som pustar ut av både lättnad och trötthet. Men samtidigt väntar några ovissa veckor framför innan resultatet presenteras som ligger till grund för om personen får en plats eller inte på den utbildning som önskas.

Rättning

All rättning av provet sker digitalt men även manuellt i de fall som detta behövs. Skulle det finnas två markeringar på ett svar kommer det svar som är markerat mörkast att räknas som personens val. Vid de fall som avläsningen inte går att göra optiskt sker rättningen helt manuellt.

Rätta svar presenteras

Det går att se facit redan samma dag som högskoleprovet genomfördes. Klockan 17.00 blir det offentligt och publiceras då på studera.nu. TextTV brukar inte vara många minuter efter och kvällstidningarna har med alla rätta svar i tidningen som kommer dagen efter.

De som skrivit ned hur de fyllde i alla sina svar på högskoleprovet, och tagit med sig detta hem, kan redan nu räkna ut hur många rätt de fått. Däremot kan man inte med säkerhet säga vilken poäng man får eftersom detta är beroende på flera faktorer gällande alla som genomfört provet.

Men då det inte brukar förändas så mycket år från år är det många som jämför hur långt antal rätt hade räckt föregående år och därmed får de en fingervisning om var resultatet kommer att landa.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte är provets totala antal rätt som ger denna poäng utan detta är uppdelat i två delar. De kvantitativa delarna på högskoleprovet räknas för sig och utifrån antalet rätt på dessa delar fås en poäng mellan 0,00-2,00. Även de antal rätt som fås på de verbala delarna ger en poäng på samma skala.  Medeltalet av dessa två är den poäng som räknas som personens resultat på högskoleprovet.

Tidigare var det endast en decimal som uppgavs men för att göra det mer tydligt har två decimaler införts från och med hösten 2012.

När facit presenteras anges även vilket av de olika provpassen som var utprovningspass d.v.s. ett prov som inte räknas med i årets poäng.

Överklaga

Det finns en möjlighet att överklaga provsvaren vilket ska göras inom en vecka från provdagen. Det är betydligt vanligast att överklagningar gäller NOG-delen, d.v.s. den mattematiska logiska delen. Det förekommer visserligen överklagningar på andra delar också men eftersom olika mattematiska beräkningar kan ligga till grund för NOG-delen förekommer det även mest fel i facit inom denna del.

Hämta och använda sitt resultatprovresultat onlne

Även de som skrivit av sitt provresultat och rättat det på kvällen efter provet måste alltså vänta fyra veckor tills de får det exakta resultatet.

Det går då att logga inpå studera.nu där provresultatet presenteras. Några resultat skickas nu för tiden inte längre ut.

Höj din poäng på Högskoleprovet - Övningsbok med över 200 fullmatade sidor!