Höj din poäng på Högskoleprovet - Övningsbok med över 200 fullmatade sidor!

Datum, tider och anmälan för högskoleprovet

question symbol and man thinkingProvet genomförs en gång per termin d.v.s. en gång på våren och en gång på hösten. Skrivningen genomförs alltid på en lördag vilket gör att datumet varierar mellan åren.

De som vill genomföra provet ska anmäla sig senast 15:e februari för provet på våren samt 15:e september för provet på hösten. Anmälan kostar 350kr och genomförs online tidigast en månad innan sista anmälningsdag.

Att anmäla sig

Anmälan till högskoleprovet sker på hogskoleprov.nu. De som vill anmäla sig börjar med att välja vilken ort som de vill skriva på genom att klicka på orten på en karta alternativt fylla i sitt postnummer varpå närmaste provort blir föreslagen.

Därefter fylls personuppgifter i och personen blir registrerad. För att anmälan ska bli gällande måste även betalning ske. Betalningen ska vara genomförd senast sista anmälningsdag och går att genomföra med VISA/Mastercard eller via internetbank till det PG-nummer som anges vid registrering. De som betalar till PG-nummer får räkna med att det tar några dagar innan betalningen når fram.

Betalningen är personlig och går inte att få tillbaka oavsett orsak till inte deltagaren kan genomföra provet. Det är heller inte möjligt att överföra betalningen till nästa provtillfälle eller till en annan person.

Alla som anmält sig till årets högskoleprov får en kallelse via epost ungefär en vecka före provtillfället. I kallelsen står det vad deltagaran bör ha med sig samt var provet kommer att genomföras. Skulle någon anmäld deltagare inte få kallelsen bör det universitet eller den högskola som anmälan genomfördes till kontaktas.

Datum

Följande datum är fastställda för framtida högskoleprov:

Vår 2013: Provdag 6:e April. Sista anmälningsdag 15:e februari.

Höst 2013: Provdag 26:e oktober. Sista anmälningsdag 15:e september

Vår 2014: Provdag 5:e april. Sista anmälningsdag 15:e februari

Höst 2014: Provdag 25:e oktober. Sista anmälningsdag 15:e september

Provdagen

Högskoleprovet består av 5 provpass som alla är 55minuter långa. Däremot är det bara 4 delar på provet. Ett provpass består nämligen av ett så kallat utprövningsprov som endast är med för att kunna utvärdera och utveckla kommande års högskoleprov.

8:30-9:00. Dagen börjar med allmän information om högskoleprovet.

Även om provet genomförts tidigare ska deltagarna vara med på denna information.

9:00-9:55 Första delen av provet genomförs.

Var noga med att komma i tid eftersom ingen släpps in efter att provet startats.

10:00-10:30. Dagens första rast.

Märk att denna rast är 30 minuter i jämförelse med resterande som är 20 min.

10:30-11:25. Provpass nummer 2.

11:30-11:50 Dagens andra rast.

11:50-12:45 Tredje provpasset startar.

12:50-14:00. Lunchrast

14:00-14:55. Fjärde provpasset.

15:00-15:20 Sista rasten.

15:20-16:15. Femte och sista provpasset.

16:15-16:20 Kort information till deltagarna.

Höj din poäng på Högskoleprovet - Övningsbok med över 200 fullmatade sidor!