Höj din poäng på Högskoleprovet - Övningsbok med över 200 fullmatade sidor!

Att träna psykologiskt på högskoleprovet

Det finns mängder av vägar att gå för att få in kunskapen som behövs för ett bra resultat på högskoleprovet. Varje år brukar kvällstidningarna intervjua de som någon gång fått 2.0 på provet för att höra vad de har för ”smarta knep”. Självklart spelar det stor roll hur man tränar in kunskapen. Men det är inte hela lösningen. Det gäller även att kunna leverera när man väl sitter vid skolbänken på provdagen. Hur många gånger har du inte tänkt ”Det här kan jag ju egentligen…” eller känt att hjärnan ”låser sig”. Det spelar ingen roll hur mycket kunskap som tas in – om den inte går att få ut.

Därför läggs nu fokus lite extra på den psykologiska aspekten och vad man kan göra för att inte nerverna ska spela ett spratt.

Efterlikna provtillfället

Genom att efterlikna provtillfället så mycket som möjligt skapas en känsla av trygghet. Man vet till stor del vad som väntar men även hur kroppen reagerar på denna situation. Det handlar därmed inte om att bara träna på högskoleprovet i lugn och ro hemma. Fram med tidtagaruret för att skapa den stressande känslan. Sitt gärna på ett högskolebibliotek för att i möjligaste mån efterlikna känslan av att det är många runt omkring som gör samma prov.

Att göra hela provet och därigenom sitta på samma plats en hel dag (med vissa raster) blir därmed ett sätt att förbereda sig mentalt.

Enligt Tomas Furumark (professor och forskare inom rädslor, fobier och ångest vid Uppsala Universitet) är det viktigaste är att inte fly den jobbiga situationer. Istället ska man, enligt honom, träna sig för att hantera situationen och även för att lära sig hantera de stimuli som skapar nervositeten. Han säger även (i en intervju till Publikt.se) att en viss del av nervositet är positivt. Man höjer sin koncentrationsförmåga. Men samtidigt kan många vittna om att det kan slå över och i detta fall blir nervositeten en nackdel.

Vid för stor oro…

Blir oron och ängslan så stark att det sänker livskvalitén eller att man inte klarar av att hantera en viss situation bör man söka hjälp. I Sverige kommer behandlingsformen då främst att vara Kognitivt Beteende Terapi.

KBT är en behandlingsform som först och främst sker ansikte mot ansikte med en terapeut eller annan person som genomgått en KBT-utbilding. Det går att få remiss från hälsocentral (vid mycket svåra problem) men det är även möjligt få KBT-behandling privat. Man ska däremot komma ihåg att behandlingsformen bygger på att ett flertal träffar genomförs vilket kan göra det relativt dyrt. Ett alternativ är att genomföra KBT-utbildning på nätet. Något som är betydligt vanligare i USA än i Sverige. Men enligt studier av ”Statens Beredning för medicinsk utvärdering” kan KBT online (med stöd av handledare) mycket väl vara ett sätt att lindra måttlig depression samt lindra social fobi.

Lycka till !

Höj din poäng på Högskoleprovet - Övningsbok med över 200 fullmatade sidor!