Höj din poäng på Högskoleprovet - Övningsbok med över 200 fullmatade sidor!

Att skriva gamla högskoleprov

Att öva och träna genom att skriva äldre högskoleprov är ytterligare ett väldigt effektivt sätt att lära sig hur och vad som krävs för att lyckas bra när det är Din tur att skriva provet. Nu är det absolut inte det enda man bör göra för att ha möjlighet att skriva ett toppresultat men det är en av flera övningar och förberedelser som man med fördel bör ta aktiv del av.

Dock bör det noteras att högskoleprovet genomgick en del förändringar och moderniseringar under 2011, provet hösten detta år hade fått ett antal nödvändiga och välkomna uppdateringar för att passa de nyare tiderna.

Nu är ju inte dessa högskoleprov så otroligt gamla och föråldrade som föregående mening kan låta påskina men för att högskoleprovet verkligen ska vara aktuellt och modernt så utvärderas alla prov frågor och upplägget av prov dagen kontinuerligt och när det anses nödvändigt med en översyn och modernisering så görs detta, se även stycket om de olika provpassen.

Med tanke på de ändringar som tas upp i föregående stycke så bör Du tänkta till lite grann innan Du väljer vilka prov som skall användas som träningsprov, är det verkligen en bra idé att välja de högskoleprov som gällde våren 2011 och tidigare? Nej, knappast, även om det inte är några monumentala förändringar på de gamla högskoleproven och de nya versionerna så finns det ingen anledning att träna sig med de omoderna proven.

Skriva gamla provHur hittar man då gamla högskoleprov? Det är inga större problem, på exempelvis studera.nu finns det en lista på olika prov som Du kan skriva för att träna och öva upp Dig inför det ”riktiga” högskoleprovet.

Tänk även på att genomföra dessa träningar med den tidsaspekt som gäller vid de officiella proven, använd alltid en klocka eller tidtagarur när Du skriver och använd inte mer tid än vad som i vanliga fall är tillåten vid de officiella skrivningarna av högskoleprovet.

Ett viktig förtydligande: Att skriva gamla prov är som sagt ett ypperligt sätt att lära sig hur själva provet genomförs, dock så är detta endast en av flera olika förberedelser som Du bör göra för att skriva ett så bra resultat som möjligt. Du får delvis en insikt om hur provet går tillväga och hur Du personligen klarar de olika delarna i provet, speciellt gentemot den tidsaspekt som finns.

För att riktigt förstå vad som ligger bakom tanken och filosofin bakom de olika frågorna bör man införskaffa en övningsbok för högskoleprovet som innehåller djupare förklaringar för varje delmoment och även specifika exempel på varför och hur frågorna är sammansatta just som de är, det vill säga tankesättet och filosofin bakom frågeställningarna.

Höj din poäng på Högskoleprovet - Övningsbok med över 200 fullmatade sidor!